Doelgroep: PO (6-12 jaar)

Benodigdheden:

 • Schrijfmateriaal (papier, pennen, kleurpotloden, stiften).
 • Voorbeeldgedichten over Sinterklaas.
 • Woordenlijsten of thematische woordkaarten ter inspiratie.
 • Eventueel een computer of tablet voor het opzoeken van rijmwoorden of het uitprinten van gedichten.

Activiteit:

 1. Introductie: Begin met een korte uitleg over wat een gedicht is en hoe je een gedicht kunt schrijven. Laat enkele voorbeeldgedichten zien die eenvoudig en plezierig zijn.
 2. Thema bespreken: Bespreek het thema Sinterklaas. Vraag de kinderen wat ze weten over Sinterklaas, wat ze leuk vinden aan het feest, en welke symbolen en tradities erbij horen.
 3. Woordenschat uitbreiden: Introduceer Sinterklaas-gerelateerde woorden en zinnen die gebruikt kunnen worden in gedichten. Je kunt hierbij denken aan woorden als ‘stoomboot’, ‘pepernoten’, ‘cadeaus’, ‘mijter’, enz.
 4. Schrijftijd: Laat de kinderen hun eigen Sinterklaasgedichten schrijven. Ze kunnen dit individueel of in kleine groepjes doen.
 5. Creativiteit stimuleren: Moedig de kinderen aan om creatief te zijn met rijm, alliteratie en metaforen. Herinner hen eraan dat een gedicht niet altijd hoeft te rijmen.
 6. Presentatie: Aan het einde van de workshop kunnen de kinderen hun gedichten voorlezen aan de groep, als ze zich daar prettig bij voelen.
 7. Afsluiting: Complimenteer alle kinderen voor hun inspanning en creativiteit. Je kunt de gedichten eventueel bundelen in een klein boekje of ophangen in de klas.

Tips:

 • Zorg voor een ontspannen en ondersteunende sfeer, waarin elk kind zich vrij voelt om zijn of haar gedachten en creativiteit te uiten.
 • Bied hulp en ondersteuning bij het schrijven, maar laat de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken en creëren.
 • Deze activiteit kan aangepast worden voor verschillende leeftijdsgroepen door de complexiteit van de gedichten en de ondersteuning aan te passen.

Deze workshop is niet alleen leuk en feestelijk, maar stimuleert ook de taalontwikkeling, creatieve expressie en begrip van culturele tradities bij kinderen.