Doel: Bevorderen van kritisch denken, begrip van media en nieuws, creatieve expressie en toekomstdenken.

Benodigdheden:

 • Computer met internettoegang en een projector/smartboard.
 • Werkbladen voor het ontwerpen van een nieuwsbericht.
 • Pennen en papier voor de leerlingen.
 • Voorbeeld nieuwsartikelen (uit kranten of online bronnen).

Leeftijdsgroep: Geschikt voor bovenbouw (groep 7, 8), VO, VMBO, MBO studenten

Tijdsduur: Ongeveer 60-75 minuten.

Activiteit:

 1. Introductie (10 minuten):
  • Introduceer het concept van nieuws en journalistiek. Bespreek de betekenis van nieuws, de verschillende soorten nieuws, en het belang van betrouwbare bronnen.
 2. Analyse van nieuwsberichten (10 minuten):
  • Lees samen een actueel nieuwsartikel en analyseer de kernonderdelen: de kop, inleiding, belangrijkste inhoud, quotes en afsluiting.
 3. Toekomstbrainstorm (10 minuten):
  • Verdeel de klas in kleine groepjes.
  • Laat elk groepje brainstormen over mogelijke toekomstige nieuwsgebeurtenissen. Dit kunnen wetenschappelijke doorbraken zijn, maatschappelijke veranderingen, opmerkelijke uitvindingen, etc.
 4. Schrijfopdracht (15 minuten):
  • Elke groep kiest één toekomstgebeurtenis en schrijft een kort nieuwsbericht alsof die gebeurtenis net heeft plaatsgevonden.
  • De leerlingen passen de eerder besproken structuur van een nieuwsartikel toe.
 5. Inzet van ChatGPT (10 minuten):
  • Kies met de klas één nieuwsbericht en laat ChatGPT hier een vervolg op schrijven of stel vragen over mogelijke implicaties van het nieuwsfeit.
  • De antwoorden van ChatGPT kunnen helpen om de volgende draft van het nieuwsbericht te verrijken.
 6. Afronden en delen (15 minuten):
  • Groepjes verfijnen hun nieuwsbericht met de feedback van ChatGPT.
  • Daarna presenteren ze hun nieuwsbericht aan de klas.
 7. Reflectie (10 minuten):
  • Reflecteer met de klas op de oefening: Hoe realistisch leken de nieuwsberichten? Wat zegt dit over hoe we nieuws interpreteren? Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien en hoe kunnen we daar nu al over rapporteren?

Reflectie: Laat de leerlingen nadenken over de rol van fictie in het begrijpen van echte nieuwsgebeurtenissen en hoe toekomstgericht denken kan helpen bij het vormen van onze huidige beslissingen.

Opmerking: Het is belangrijk dat de leraar de discussie begeleidt om te zorgen dat de gecreëerde nieuwsberichten respectvol en verantwoordelijk blijven, en de leerlingen helpt onderscheid te maken tussen echte en gefingeerde berichtgeving.