Kies een podcast die relevant is voor het onderwerp dat je behandelt in de klas en die geschikt is voor de leeftijd en het niveau van de studenten.

  • Laat de studenten de podcast beluisteren voordat ze naar de klas komen. Dit kan als huiswerkopdracht worden gegeven of tijdens een vrije les worden toegewezen.
  • Wanneer de studenten naar de klas komen, organiseer je een discussie over de podcast. Begin met het stellen van enkele algemene vragen, zoals “Wat vond je van de podcast?” en “Wat was het belangrijkste dat je hebt geleerd?”
  • Verdeel de klas in kleine groepen en geef elke groep een specifiek onderwerp of thema om te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de inhoud van de podcast, de argumenten van de sprekers, de structuur van de podcast, de taalgebruik of de muziekkeuze.
  • Laat de groepen hun bevindingen delen met de hele klas. Dit kan gebeuren door middel van presentaties, discussies of een debat.
  • Als afsluiting van de podcast club, kun je de studenten een opdracht geven om hun eigen podcast te maken. Dit kan individueel of in groepen worden gedaan en kan gericht zijn op een onderwerp dat relevant is voor de klas. Laat de studenten hun podcasts delen en bespreek deze in de volgende les.

Deze werkvorm stimuleert niet alleen de luistervaardigheden van de studenten, maar ook hun kritisch denken en communicatieve vaardigheden. Het geeft de studenten de mogelijkheid om hun eigen ideeën te ontwikkelen en te delen, en creëert een interactieve en betrokken leeromgeving.