Doel: Het bevorderen van groepsbinding en het delen van persoonlijke interesses tussen studenten met verschillende onderwijsachtergronden.

Benodigdheden:

 • Groot vel papier of karton
 • Kleurrijke markers, pennen en plakbriefjes
 • Timer
 • Ruimte met tafels en stoelen (opstelling voor een carrousel)

Beschrijving:

 1. Voorbereiding:
  • Bereid een groot vel papier of karton voor met in het midden een opvallende titel, bijvoorbeeld “Passion Sharing Carousel” (ja er is gekozen voor een Engelse titel omdat dit beter klinkt haha). Verdeel het vel in secties voor elke student (dit kunnen cirkels of rechthoeken zijn) en nummer ze.
 2. Opstelling:
  • Plaats de tafels en stoelen in een cirkel of rechthoekige opstelling, zodat studenten tegenover elkaar zitten.
 3. Uitleg:
  • Leg aan de studenten uit dat ze de komende minuten de kans krijgen om hun passies en interesses te delen met een medestudent die tegenover hen zit. Ze hebben een beperkte tijd (bijvoorbeeld 3-5 minuten) om te praten voordat de timer afgaat.
 4. De Carrousel:
  • Start de timer en laat de studenten beginnen met het delen van hun passies en interesses met hun partner aan de overkant van de tafel.
  • Wanneer de timer afloopt, vraag je de studenten om van plaats te wisselen en een nieuwe partner te ontmoeten. Herhaal het proces totdat alle studenten verschillende partners hebben gehad.
 5. Passion Sharing Sheet:
  • Terwijl de studenten met elkaar praten, moedig je hen aan om belangrijke punten of details van elkaars passies op te schrijven op een plakbriefje. Deze briefjes kunnen later worden toegevoegd aan het grote vel papier of karton, onder de juiste secties en nummers.
 6. Reflectie en Delen:
  • Nadat alle studenten de kans hebben gehad om met meerdere partners te praten, verzamel je de groep weer en bespreek je enkele opvallende passies en interesses die werden gedeeld.
  • Bevestig de plakbriefjes met de geschreven details op het grote vel papier of karton, zodat iedereen kan zien welke interesses zijn gedeeld.

De “Passion Sharing Carousel” werkvorm biedt studenten de gelegenheid om op een persoonlijke en authentieke manier met elkaar te verbinden door hun passies en interesses te delen. Deze activiteit moedigt actieve luister- en communicatievaardigheden aan en creëert een gevoel van verbondenheid binnen de groep, ongeacht hun onderwijsniveau.