Doel: Deze werkvorm heeft tot doel om studenten op een creatieve en introspectieve manier te laten nadenken over zichzelf, terwijl ze tegelijkertijd vaardigheden ontwikkelen in zelfexpressie, schrijven en presenteren. De werkvorm kan worden aangepast voor verschillende leeftijden en schoolniveaus.

Benodigdheden:

 • Schrijfbenodigdheden (pennen, potloden, papier, etc.)
 • Gekleurde markers, potloden of stiften
 • Post-its of indexkaarten
 • Projector of schoolbord (voor docent)

Tijdsduur: 2 lesuren (kan worden verdeeld over meerdere dagen)

Stappen:

Voorbereiding door de docent:

 1. Maak een overzicht van de volgende stappen op het schoolbord of via een projector.

Introductie (20 minuten):

 1. Begin de les met een korte introductie over het belang van zelfkennis en zelfexpressie. Bespreek hoe het schrijven van een “handleiding over jezelf” kan helpen bij het begrijpen van persoonlijke sterke punten, interesses en doelen.
 2. Leg uit dat deze activiteit ook voor de docent waardevol is, omdat het helpt om de studenten beter te leren kennen en hun behoeften en interesses te begrijpen.

Stap 1: Eigenschappen en Sterke Punten (30 minuten):

 1. Laat de studenten nadenken over hun positieve eigenschappen en sterke punten. Dit kunnen persoonlijke eigenschappen zijn zoals vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, etc.
 2. Geef elke student een vel papier en vraag hen om hun naam in het midden te schrijven. Laat ze vervolgens in de vorm van een mindmap hun sterke punten en eigenschappen eromheen schrijven.

Stap 2: Interesses en Passies (30 minuten):

 1. Vraag de studenten om na te denken over hun interesses en passies, zowel binnen als buiten school. Dit kunnen hobby’s, vakken, activiteiten, enzovoort zijn.
 2. Laat de studenten post-its of indexkaarten gebruiken om hun interesses op te schrijven. Vraag hen om deze kaarten op het bord te plaatsen, zodat iedereen elkaars interesses kan zien.

Stap 3: Doelen en Ambities (20 minuten):

 1. Moedig de studenten aan om na te denken over wat ze willen bereiken op zowel korte als lange termijn. Dit kunnen academische doelen, persoonlijke prestaties, of andere ambities zijn.
 2. Laat de studenten hun doelen opnemen in hun handleiding en deze met een andere kleur marker markeren.

Stap 4: Het Schrijfproces (30 minuten):

 1. Leg kort uit hoe ze hun informatie kunnen ordenen en inleidingen en conclusies kunnen schrijven.
 2. Laat de studenten de informatie van hun mindmap, interesses en doelen gebruiken om een eerste versie van hun “handleiding over zichzelf” te schrijven.

Stap 5: Presenteren (20 minuten):

 1. Laat elke student de kans krijgen om hun handleiding mondeling aan de klas te presenteren. Dit kan in de vorm van een korte presentatie (2-3 minuten) of een creatieve expressie zoals een gedicht, rap of tekening die hun handleiding samenvat.
 2. Moedig de klasgenoten aan om vragen te stellen en positieve feedback te geven na elke presentatie.

Reflectie en Afsluiting (10 minuten):

 1. Sluit de les af door met de studenten te bespreken wat ze hebben geleerd over zichzelf en anderen tijdens deze activiteit.
 2. Benadruk het belang van zelfbewustzijn en zelfexpressie, zowel voor persoonlijke groei als voor betere communicatie met anderen.

Door deze werkvorm te gebruiken, worden de studenten aangemoedigd om op een creatieve en persoonlijke manier na te denken over zichzelf en hun doelen. Tegelijkertijd helpt het de docent om de studenten beter te begrijpen en zo een meer gepersonaliseerde leerervaring te bieden gedurende het nieuwe schooljaar.

Werkvorm: “Ontdekkingstocht: Schrijf je eigen handleiding”

Doel: Deze werkvorm heeft tot doel om studenten op een creatieve en introspectieve manier te laten nadenken over zichzelf, terwijl ze tegelijkertijd vaardigheden ontwikkelen in zelfexpressie, schrijven en presenteren. De werkvorm kan worden aangepast voor verschillende leeftijden en schoolniveaus.

Benodigdheden:

 • Schrijfbenodigdheden (pennen, potloden, papier, etc.)
 • Gekleurde markers, potloden of stiften
 • Post-its of indexkaarten
 • Projector of schoolbord (voor docent)

Tijdsduur: 2 lesuren (kan worden verdeeld over meerdere dagen)

Stappen:

Voorbereiding door de docent:

 1. Maak een overzicht van de volgende stappen op het schoolbord of via een projector.

Introductie (20 minuten):

 1. Begin de les met een korte introductie over het belang van zelfkennis en zelfexpressie. Bespreek hoe het schrijven van een “handleiding over jezelf” kan helpen bij het begrijpen van persoonlijke sterke punten, interesses en doelen.
 2. Leg uit dat deze activiteit ook voor de docent waardevol is, omdat het helpt om de studenten beter te leren kennen en hun behoeften en interesses te begrijpen.

Stap 1: Eigenschappen en Sterke Punten (30 minuten):

 1. Laat de studenten nadenken over hun positieve eigenschappen en sterke punten. Dit kunnen persoonlijke eigenschappen zijn zoals vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, etc.
 2. Geef elke student een vel papier en vraag hen om hun naam in het midden te schrijven. Laat ze vervolgens in de vorm van een mindmap hun sterke punten en eigenschappen eromheen schrijven.

Stap 2: Interesses en Passies (30 minuten):

 1. Vraag de studenten om na te denken over hun interesses en passies, zowel binnen als buiten school. Dit kunnen hobby’s, vakken, activiteiten, enzovoort zijn.
 2. Laat de studenten post-its of indexkaarten gebruiken om hun interesses op te schrijven. Vraag hen om deze kaarten op het bord te plaatsen, zodat iedereen elkaars interesses kan zien.

Stap 3: Doelen en Ambities (20 minuten):

 1. Moedig de studenten aan om na te denken over wat ze willen bereiken op zowel korte als lange termijn. Dit kunnen academische doelen, persoonlijke prestaties, of andere ambities zijn.
 2. Laat de studenten hun doelen opnemen in hun handleiding en deze met een andere kleur marker markeren.

Stap 4: Het Schrijfproces (30 minuten):

 1. Leg kort uit hoe ze hun informatie kunnen ordenen en inleidingen en conclusies kunnen schrijven.
 2. Laat de studenten de informatie van hun mindmap, interesses en doelen gebruiken om een eerste versie van hun “handleiding over zichzelf” te schrijven.

Stap 5: Presenteren (20 minuten):

 1. Laat elke student de kans krijgen om hun handleiding mondeling aan de klas te presenteren. Dit kan in de vorm van een korte presentatie (2-3 minuten) of een creatieve expressie zoals een gedicht, rap of tekening die hun handleiding samenvat.
 2. Moedig de klasgenoten aan om vragen te stellen en positieve feedback te geven na elke presentatie.

Reflectie en Afsluiting (10 minuten):

 1. Sluit de les af door met de studenten te bespreken wat ze hebben geleerd over zichzelf en anderen tijdens deze activiteit.
 2. Benadruk het belang van zelfbewustzijn en zelfexpressie, zowel voor persoonlijke groei als voor betere communicatie met anderen.

Door deze werkvorm te gebruiken, worden de studenten aangemoedigd om op een creatieve en persoonlijke manier na te denken over zichzelf en hun doelen. Tegelijkertijd helpt het de docent om de studenten beter te begrijpen en zo een meer gepersonaliseerde leerervaring te bieden gedurende het nieuwe schooljaar.