Een interactief en educatief spel dat je op het digibord kunt doen met leerlingen is “Woordenschat, schatzoeken op het digibord“. Hier is hoe je het kunt opzetten:

  1. Verdeel de klas in twee of meer teams.
  2. Bereid een lijst voor met woorden die je wilt dat de kinderen leren, bij voorkeur thematisch geordend (bijv., ruimte, geschiedenis, natuur, etc.).
  3. Verstop” deze woorden op het digibord in een achtergrondafbeelding, die misschien een landschap, een ruimtescène, een historische plaats, enz. voorstelt. Woorden kunnen verborgen zijn in de scène of vermengd zijn met andere objecten/afbeeldingen.
  4. Teams komen om de beurt naar voren. Geef elk team een bepaalde tijd om zoveel mogelijk woorden te vinden, ze aan te wijzen en correct uit te spreken.
  5. Als een team een woord vindt, moeten ze ook een zin formuleren waarin dat woord correct wordt gebruikt, of ze kunnen een definitie geven, afhankelijk van hun leeftijdsniveau.
  6. Elk correct gevonden woord levert punten op. Aan het einde wint het team met de meeste punten.

Dit spel kan aangepast worden aan verschillende leeftijdsniveaus en onderwerpen, en het helpt om zowel woordenschat als teamwork te stimuleren. Plus, het maakt leren interactief en leuk!