Na het activeren van voorkennis of het geven van een basale instructie, kun je er voor kiezen om je leerlingen aan de slag te zetten in deze lesfase om kennis op te doen. We nemen je mee in een werkvorm ‘De luisteropdracht’ als instructievoorbeeld biedt leerlingen de kans om dieper in te gaan op het onderwerp, bevordert samenwerking en draagt bij aan een beter begrip en het onthouden van de lesstof. Het is van groot belang om voort te bouwen op voorkennis om de waarde van deze lesactiviteit te benadrukken. 

Stappen: 

  • Voorbereiding: De docent bereidt een presentatie voor over het les-onderwerp, waarbij voortgebouwd wordt op het niveau waar de voorkennisopdracht is gestopt. Dit zorgt ervoor dat leerlingen de waarde van de voorgaande opdracht begrijpen en geïnteresseerd blijven. 
  • Opdeling in subgroepen: De klas wordt verdeeld in subgroepen, bestaande uit verschillende leerlingen. Dit zorgt voor diversiteit en stelt leerlingen in staat om met verschillende inzichten en aantekeningen samen te werken. Je kunt variëren door leerlingen zelf groepen te laten maken, of juist leerlingen te laten samenwerken die normaal gesproken niet veel met elkaar samenwerken om op die manier leerlingen van elkaar te laten leren.  
  • Luisteropdracht: De docent presenteert het les-onderwerp via een luisteropdracht, zoals een audio-opname, video of livepresentatie. Leerlingen luisteren aandachtig en maken aantekeningen. De docent heeft deze opdracht dus vooraf gemaakt.  
  • Groepsdiscussie: Na het beluisteren van de informatie gaan de subgroepen aan de slag. Ze gebruiken hun aantekeningen om enkele vragen over de lesstof te beantwoorden, wat kritisch denken en begripsvorming stimuleert. Dit kunnen vragen zijn die de docent centraal benoemt, of kunnen vragen zijn die door andere groepen zijn gemaakt en worden uitgewisseld. 
  • Plenaire discussie: De docent brengt de klas weer samen en nodigt elke subgroep uit om hun bevindingen en antwoorden te delen, wat discussie en kennisdeling bevordert. 
  • Samenvatting: De docent sluit de les af met een samenvatting van de belangrijkste punten en benadrukt de leerdoelen. Vanuit hier kan verder gegaan worden met de verwerking of verdieping.