Binnen Microsoft 365 kun je een ADMIN toewijzen die de wachtwoorden kunnen resetten.

Maar waarom niet de gebruiker zelf laten doen?

Wachtwoord Trefwoord Codewoord - Gratis afbeelding op Pixabay

Voorbeeld:
Alle leerlingen in een groep krijgen de mogelijkheid om zelf hun wachtwoord te resetten met de optie van telefoon, mail of vragen.

Dit vanwege privacy redenen en de keuze van de leerling, immers ze hebben allen een smartphone. Maar een keuze hebben is wel fijner.

Een uitleg van Microsoft over deze werking staat hier.

Onderstaand de manier hoe ik werk.

Stap 1.

Open https://portal.azure.com en open daarna Azure Active Directory

Stap 2.

Open dan “Users”, en dan de optie “Password reset”

A picture containing bird, table

Description automatically generated

Stap 3.

Zoals eerder gemeld wij werken bij op school met leerlingen in een groep, en deze mogen dan ook zelf hun wachtwoord veranderen.

Bij (1) geef je aan wat je als school wilt. Iedereen, niemand of een selectie van gebruiker of groep.

Bij (2) gaan we dan aangeven zoals onderstaand afbeelding aan geeft welke herstel opties er mogelijkheid zijn.

(1) Geef aan hoeveel optie verplicht zijn om te herstellen, bij (2) welke middelen er dan mogelijk zijn. Bij (3) geef je dan aan hoeveel vragen(Security questions) er verplicht beantwoord moeten worden.

Laatste optie “Registrations” is er dan nog wanneer deze vragen dan nog een keer herhaald moet worden door de gebruiker.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hierna ben je klaar en kunnen de gebruikers zelf hun wachtwoord herstellen en krijgen de gebruikers na aanmelden een melding deze vragen in te stellen( zie film in het begin)

Na gebruik kun je als ADMIN nog bij de gebruiker(s) de veiligheid vragen aanpassen. Mochten er nog problemen zijn.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Succes!