Om een werkvorm online effectief in te zetten is het nodig om te weten tijdens welke fase je de werkvorm wilt inzetten omdat de ene werkvorm zich beter leent dan de andere werkvorm. De verschillende lesfasen zijn:

  • Voorkennis activeren
  • Het verwerven van kennis
  • Verwerken en oefenen
  • Evalueren en afsluiten

Bij het online inzetten van werkvormen is het belangrijk om rekening te houden met deze verschillende fasen en welke werkvormen daar het beste bij passen. Zo zijn er bijvoorbeeld werkvormen die zich lenen voor het oefenen van vaardigheden, terwijl andere werkvormen beter geschikt zijn voor het geven van feedback of het verwerken van informatie. McKeachie, W. J. (2013). Teaching Tips: Cengage Learning.

Kortom, bij het online inzetten van werkvormen is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende fasen van een les en welke werkvormen daar het beste bij passen. Door bewust te kiezen voor de juiste werkvormen kan het online onderwijs effectiever worden.

Literatuurlijst:

McKeachie, W., & Svinicki, M. (2013). McKeachie’s Teaching Tips. Cengage Learning.

Categories: Werkvormen