De Big Improvement Days (BID) in het AFAS Circustheater in Scheveningen was een bijzondere ervaring vol inzichten en inspiratie. Als één van de uitgenodigde sprekers, samen met Lucelle en andere Leraren van het Jaar, stond ik op het podium om belangrijke onderwerpen in het onderwijs aan te kaarten en de huidige leraren van het jaar te mogen aankondigen.

Een van de hoogtepunten was natuurlijk het empowerment van de huidige leraren van het jaar maar ook het interview met Constantijn Van Oranje-Nassau over innovatie. Dit zette de toon voor een dag vol interessante discussies en kennisdeling. De sessie ‘Ralph verbindt door’, geïnitieerd door Ralph van Hessen, was een praktijkvoorbeeld van directe probleemoplossing en netwerken, waarbij hulpvragen uit het publiek ter plekke gekoppeld werden aan oplossingen.

Leraar van het jaar: Cora Posthumus, Taalcentrum Almere (PO)

Cora is ambassadeur voor het onderwijs in het algemeen, maar in het bijzonder voor een specifiek onderdeel. Ze is een inspiratiebron voor jonge, potentiële en huidige leraren én voor mensen die in het onderwijs gewerkt hebben.

Cora heeft een concrete missie en heeft duidelijk voor ogen wat ze het komende jaar als Leraar van het Jaar wil bereiken. Niet alleen voor de kinderen op de eigen school, maar voor alle kinderen in Nederland. Deze missie heeft ze gepitcht op het podium. Het belang van woordenschat is hierbij cruciaal.

Leraar van het jaar: Magda Pattiiha, Bredero College (SO)

Magda spreekt authentiek vanuit het speciaal onderwijs als leraar met veel kennis, ervaring en energie op het gebied van zowel pedagogiek als didactiek. Ze laat zien zich bewust te zijn van de uitdagingen in het onderwijs, voor zowel leerlingen als collega’s. Ook heeft ze zeer goed oog voor het welbevinden van de leerlingen en biedt ze een positief en veilig pedagogisch klimaat in de klas. ‘Leren lukt pas, als je lekker in je vel zit’, aldus Magda

Daarnaast is Magda zeer bekwaam in het didactisch handelen en heeft ze goed oog op het onderwijsleerproces. Hierdoor speelt ze goed in op waar leerlingen op vastlopen en helpt ze leerlingen gericht om vooruit te komen. Specifiek besteedt Magda expliciete aandacht aan de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van de leerlingen, wat een positieve invloed heeft op het leren van de leerlingen. Zie ook de leerlingen uit het speciaal onderwijs, zij doen er ook toe!

Leraar van het jaar: Pieter Uittenbogaard, Sint Maartenscollege (VO)

Pieter staat als Leraar van het Jaar VO voor het vakmanschap van de leraar en de relatie met leerlingen. Hij treedt op als ambassadeur voor leraren in het vo het komend schooljaar.

Pieter draagt actief bij aan de publiek-maatschappelijke opdracht van het onderwijs en leeft het voor de leerlingen. Met grote voorbeelden Theo Thijssen en Baruch de Spinoza in de tas, zet deze leraar zich in voor het leraarschap. Daarnaast zet hij zich volledig in voor de Theo Thijssen penning die docenten bij 40 jaar in het onderwijs zouden moeten krijgen.

Leraar van het jaar: Lieke Brugman, Astrum College (MBO)

Lieke vindt het belangrijk dat de student door het hele team gezien en gehoord wordt. Als mbo-alumnus weet ze als geen ander hoe een leraar een student in positieve zin, maar ook in negatieve zin kan beïnvloeden. 1 van haar speerpunten is dan ook prestatiedruk die studenten & docenten ervaren.

Het benadrukken van de noodzaak van voldoende en gekwalificeerde docenten in het mbo was een belangrijk punt. Het idee van het geven van gastlessen en het creëren van hybride leerplekken werd ook belicht, wat essentieel is voor het verbinden van theorie en praktijk.

Samenwerken is curicaal!

De BID toonde aan hoe cruciaal het is om samenwerkingen tussen verschillende sectoren te bevorderen. Het was niet alleen een dag van leren en delen, maar ook van het vormen van nieuwe verbindingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de Nederlandse samenleving.

Mijn dank gaat uit naar Ralph van Hessen en zijn team voor de uitstekende organisatie en naar Cora, Magda, Pieter, Lieke, Lucelle en alle andere betrokkenen voor hun inzet en samenwerking. Het was een eer om deel uit te maken van dit initiatief en samen te werken met zo’n inspirerende groep mensen. De Big Improvement Days zijn een testament van de kracht van samenwerking en positieve verandering, en ik kijk uit naar wat de toekomst brengt.