De ervaringen die docenten opdeden rondom het geven van online lesgeven in Corona tijd, heeft ons ertoe bewogen om heirover een onderzoek uit te voeren.

Lisa Boonk en ik (Dimitri van Dillen) hebben een vragenlijst uitgezet onder alle docenten van het college Commercie & Ondernemen van ROC van Twente om te zien hoe zij het geven van Onderwijs op Afstand hebben ervaren. Er is specifiek gevraagd naar de inzet digitale didactiek. De vragen zijn vormgegeven op basis van de meest belangrijke didactische principes om leren effectief vorm te geven.

Blended Learning!?

De antwoorden hebben bijgedragen aan strategieën om onderwijs op Blended wijze te verbeteren. Uit het onderzoek kwamen mooie ontwikkelpunten naar voren ten opzichte van onderwijs op afstand.

De uitkomsten hebben ons de nodige input gegeven om met een groepje docenten aan de slag te gaan om te kijken hoe we blended onderwijs vorm gaan geven. Uit ieder team zijn mensen aangesloten zodat we college-breed hiermee aan de slag kunnen.

Als eerste hieronder een aantal highlights uit het onderzoek:

Het proces ging als volgt:

Eerst hebben wij online een aftrap gedaan over wat Blended Learning is. Hiervoor hebben wij een E-Learning ontwikkeld. Deze E-Learning was voor onszelf ook een zoektocht naar de juiste manier hoe je dit nu precies kan doen. Deze staat gratis op Educatieve Technologie en is voor iedereen dus vrij toegankelijk om onze eerste setup te zien. Deze wordt op dit moment herijkt.

Hierop volgend zijn we met deze groep op zoektocht geweest op de BETT in Londen. We hebben hierbij van Microsoft uit van Jeroen Strijbosch een rondleiding gehad over de Microsoft stand waarbij we hebben gesproken over de mogelijkheden die Microsoft biedt rondom Blended Learning. Dit hebben we gedaan omdat wij bij het ROC van Twente veel werken met Teams en Microsoft Office tools. Heel erg mooi om ook te zien hoe Microsoft het onderwijs zo inclusief mogelijk probeert te maken met behulp van onder andere: reading progress en reading coach!

Vervolgens zijn we met de groep naar  de BETT in Londen geweest. Dit heeft verschillende inzichten opgeleverd, zoals:

  • We hebben als groep een sessie met elkaar gedaan en ervaringen uitgewisseld met de e-learning ingedachte als basis. Hier zijn mooie discussies uit ontstaan en hebben we gezamenlijk een standpunt ingenomen met betrekking tot het vormgeven van de (overleg en samenkomst)structuur van onze groep.
  • We hebben van Jeroen Strijbosch een rondleiding gehad over de Microsoft stand, waarbij we hebben gesproken over de mogelijkheden die Microsoft biedt rondom Blended Learning. Dit hebben we gedaan omdat wij bij het ROC van Twente veel werken met Teams en Microsoft Office tools. Heel erg mooi om ook te zien hoe Microsoft het onderwijs zo inclusief mogelijk probeert te maken met behulp van onder andere: reading progress en reading coach!
  • We leerden meer over Beedle van Melanie Schneider. Beedle is een applicatie waarbij je binnen de Microsoft Teams omgeving een ELO kan starten en je goed het overzicht houdt van het leerproces van de leerling. Ook kwamen daar verschillende scholen samen, Vechtdal College en Noorderpoort Friesland waren hierbij ook aanwezig. Op deze manier hebben wij ervaringen kunnen uitdelen met elkaar.

Nu zijn we weer druk met examinering en werken we richting het einde van het schooljaar. Om toch de regelmaat erin te houden hebben wij verschillende sessies gedaan met docenten individueel maar ook als groep. Na afloop van één van de sessies met onze docenten en geïnspireerd door het boek (Blended Learning en Onderwijsontwerp) van Barend Last zijn we tot een onderstaande model gekomen om een blended les of module inzichtelijk te maken.

Dit model is geïnspireerd op verschillende andere modellen die er zijn, waarbij wij vanuit ons vak en vanuit het MBO ook hebben gekeken naar hoe we de praktijk erbij kunnen betrekken. Dit kan zowel praktijkopdrachten zijn als je beroepspraktijkvorming.

Hoe gaan we nu verder? We hebben structureel overleg over hoe we het onderwijs kunnen blijven vernieuwen en we blijven elkaar verder inspireren!

Wil jij of wil jij met je team een keer sparren, een workshop doen of ben je benieuwd naar hoe wij nu precies bovenstaande formulier inzetten? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande formulier: