Doelgroep:

Studenten in het VO, MBO & hoger onderwijs, geschikt voor alle studierichtingen.

Leerdoelen:

 1. Studenten ontwikkelen hun creatieve denkprocessen door samenwerking met AI.
 2. Studenten oefenen kritisch denkvermogen door de informatie die AI biedt te analyseren en te evalueren.
 3. Studenten leren het potentieel en de beperkingen van AI in academische toepassingen inzien.

Benodigdheden:

 • Computers met internettoegang en toegang tot ChatGPT.
 • Richtlijnen voor workshopactiviteiten, mogelijk inclusief case studies of scenario’s.
 • Whiteboard of flip-over voor gezamenlijke aantekeningen.

Tijdsduur:

90 tot 120 minuten.

Instructies:

Voorbereiding (15 minuten)

 1. Introductie tot AI en Creativiteit: Bespreek hoe AI kan worden gebruikt als een tool voor het genereren van ideeën en het stimuleren van creativiteit.
 2. Overzicht van de Workshop: Geef een overzicht van de activiteiten en de verwachte leeruitkomsten.

Activiteit Deel 1: Creatieve Conceptontwikkeling (30 minuten)

 1. Ideeëngeneratie met ChatGPT: Gebruik ChatGPT om te helpen bij het genereren van ideeën voor een gegeven onderwerp of probleemstelling.
 2. Conceptontwikkeling: Studenten werken de gegenereerde ideeën uit tot concepten voor mogelijke projecten, papers of onderzoeken.

Activiteit Deel 2: Kritische Evaluatie (30 minuten)

 1. Analyse van AI-Input: Studenten analyseren de door ChatGPT gegeven informatie op bruikbaarheid, originaliteit en diepgang.
 2. Discussie: Voer een groepsdiscussie over de gevonden informatie en ideeën, en oefen hierbij kritisch denkvermogen.

Afsluiting (15-30 minuten)

 1. Presentatie: Studenten of groepen presenteren hun ontwikkelde concepten en de rol die ChatGPT hierin heeft gespeeld.
 2. Reflectie en Discussie: Reflecteer op het creatieve proces en bespreek de invloed van AI op dit proces.

Evaluatie:

 • Beoordeling op basis van originaliteit en uitwerking van de ontwikkelde concepten.
 • Kwaliteit van de kritische analyse en de bijdrage aan de groepsdiscussie.
 • Reflectieverslag over de ervaringen met het gebruik van AI tijdens de workshop.

Nabeschouwing:

Eindig met een gesprek over hoe AI-tools zoals ChatGPT ingezet kunnen worden om zowel het creatieve als het kritische denkvermogen van studenten te versterken en hoe deze vaardigheden van pas komen in hun toekomstige academische en professionele carrière.