Lesfase: verwerven van kennis

Beschrijving: in deze werkvorm leren leerlingen hoe ze effectieve prompts kunnen schrijven om beter gebruik te maken van ChatGPT. Door goed te prompten, kunnen leerlingen gerichtere en nuttigere antwoorden krijgen, wat hen helpt bij hun onderzoeks- en leeractiviteiten.

Belang van een goede prompt: een goede prompt zorgt ervoor dat de vraag of opdracht duidelijk en specifiek is, waardoor ChatGPT gerichtere en relevantere antwoorden kan geven. Het helpt leerlingen ook om kritisch na te denken over de manier waarop ze hun vragen formuleren, wat hun probleemoplossende en onderzoeksvaardigheden verbetert.

Tips voor het vormen van een goede prompt:

 1. Wees specifiek: geef voldoende context en details.
 2. Stel gerichte vragen: vermijd vage vragen, stel in plaats daarvan specifieke vragen.
 3. Gebruik heldere taal: vermijd jargon en gebruik duidelijke, eenvoudige taal.
 4. Vermijd ambiguïteit: zorg ervoor dat de vraag één duidelijk antwoord of richting vraagt.
 5. Bouw stapsgewijs op: begin met eenvoudige prompts en bouw op naar complexere vragen.
 6. Denk aan de omgeving: beschrijf de omgeving waarin het plaatsvindt. Zit je in de onderwijspraktijk, dan is het handig om dit toe te voegen.
 7. Ken je publiek: geef aan voor wie het antwoord bedoeld is. Wil je een antwoord wat gericht is op kinderen of ouderen bijvoorbeeld?
 8. Definieer je rol: verduidelijk jouw rol als prompter en wat je van het antwoord verwacht.

Stappenplan voor de les:

 1. Introductie (10 minuten):
  • leg de leerlingen uit wat een prompt is en waarom het belangrijk is om goede prompts te schrijven.
  • bespreek de tips voor het vormen van een goede prompt en geef voorbeelden van goede en slechte prompts.
 2. Voorbeeldanalyse (15 minuten):
  • laat leerlingen in kleine groepjes een aantal voorbeeldprompts analyseren.
  • geef hen zowel goede als slechte voorbeelden en laat hen bespreken wat de sterke en zwakke punten zijn van elke prompt.
  • vraag hen hoe de slechte prompts verbeterd kunnen worden.
 3. Prompt-oefening (20 minuten):
  • laat leerlingen individueel of in tweetallen een onderwerp kiezen dat hen interesseert.
  • geef hen de opdracht om drie verschillende prompts te schrijven die ze aan ChatGPT zouden kunnen stellen over dat onderwerp.
  • moedig hen aan om de tips voor goede prompts toe te passen.
 4. Testen en verbeteren (20 minuten):
  • laat leerlingen hun prompts invoeren in ChatGPT en de antwoorden analyseren.
  • vraag hen om na te denken over hoe ze hun prompts kunnen verbeteren om betere antwoorden te krijgen.
  • laat hen de verbeterde prompts opnieuw invoeren en de verschillen in de antwoorden bespreken.
 5. Klassikale bespreking (15 minuten):
  • bespreek klassikaal enkele van de beste prompts en de resultaten die de leerlingen hebben gekregen.
  • vraag leerlingen om hun ervaringen te delen en wat ze hebben geleerd over het schrijven van effectieve prompts.
 6. Reflectie (10 minuten):
  • laat leerlingen een korte reflectie schrijven over wat ze hebben geleerd tijdens de les.
  • vraag hen om na te denken over hoe ze deze vaardigheid in de toekomst kunnen toepassen in hun onderzoeks- en leeractiviteiten.

Praktisch voorbeeld:

Stel dat een leerling geïnteresseerd is in klimaatverandering. In plaats van een vage vraag te stellen zoals “Wat is klimaatverandering?”, zou een specifieke prompt kunnen zijn: “Wat zijn de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en welke maatregelen kunnen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?”

Samenvatting:

Leerlingen leren door deze werkvorm hoe ze effectieve prompts kunnen schrijven om betere antwoorden van ChatGPT te krijgen. door specifiek, helder en gericht te zijn in hun vragen, kunnen ze nuttigere en meer gerichte informatie ontvangen. Dit verbetert hun onderzoeksvaardigheden en helpt hen om kritisch na te denken over hoe ze vragen formuleren.