Lesfase: verwerken en oefenen van nieuwe informatie

Beschrijving: Integreer ChatGPT als hulpmiddel voor programmeerlessen. Laat leerlingen eenvoudige programmeerprojecten uitvoeren waarbij ze ChatGPT kunnen gebruiken om vragen te stellen, code te controleren en suggesties te krijgen voor verbeteringen.

Stappenplan:

  1. Introduceer het programmeerproject en leg uit wat de leerlingen gaan maken. Wellicht heb je hiervoor bestaande kaders aanwezig. Deze zijn handig te delen, omdat het helpt bij het kunnen prompten in ChatGPT.
  2. Geef een korte demonstratie van hoe ChatGPT kan helpen bij programmeerproblemen. Denk aan het weergeven van een goede prompt etc.
  3. Verdeel de leerlingen in paren of kleine groepjes.
  4. Laat de leerlingen zelfstandig aan hun project werken, waarbij ze ChatGPT gebruiken om vragen te stellen en hulp te krijgen.
  5. Laat de leerlingen feedback geven op elkaars werk.
  6. Reflecteer op het geheel. Vraag wat ze vinden van het programmeren met AI. Wat kan beter? Wat is iets om in de gaten te houden?

Belangrijk: houd wel het ethisch/moreel aspect rond AI in gedachten. Is het je eerste keer dat je werkt met ChatGPT? Neem dan ook vooral de aandacht voor de positieve en negatieve aspecten rond AI. Maak de leerlingen bewust van de kracht van het middel (in positieve en negatieve zin).

Praktisch voorbeeld: Bij een les in HTML-programmeren kunnen leerlingen een eenvoudig webpagina ontwikkelen en ChatGPT gebruiken om fouten op te sporen en te leren hoe ze hun code kunnen optimaliseren.