Doelgroep:

Leerlingen van de bovenbouw primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (alle niveaus) & mbo.

Leerdoelen:

 1. Leerlingen oefenen met creatief schrijven en verhaalontwikkeling.
 2. Leerlingen verkennen verschillende genres en schrijftechnieken.
 3. Leerlingen leren constructieve feedback te geven en ontvangen.

Benodigdheden:

 • Computers of tablets met internetverbinding en toegang tot ChatGPT.
 • Schrijfmaterialen zoals notitieboekjes en pennen, of een tekstverwerker.
 • Werkbladen voor het plannen van verhalen en het bijhouden van feedback.

Tijdsduur:

120 minuten.

Instructies:

Voorbereiding (15 minuten)

 1. Introductie Creatief Schrijven: Een korte les over de elementen van een verhaal, waaronder plot, karakterontwikkeling, setting en thema.
 2. Demonstratie van ChatGPT: Laat zien hoe ChatGPT kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor het genereren van ideeën en het schrijven van verhalen.

Activiteit Deel 1: Ideeën Ontwikkelen (30 minuten)

 1. Brainstormen met ChatGPT: Leerlingen vragen ChatGPT om schrijfprompts of ideeën voor een verhaal.
 2. Schrijfplan Maken: Gebruikend de input van ChatGPT, maken leerlingen een ruwe schets van hun verhaal.

Activiteit Deel 2: Het Verhaal Schrijven (45 minuten)

 1. Schrijven: Leerlingen beginnen met het uitwerken van hun verhalen, waarbij ze ChatGPT gebruiken om suggesties te vragen voor dialoog, beschrijvingen, en plotontwikkelingen.
 2. Iteratief Proces: Leerlingen gebruiken de feedbackfunctie van ChatGPT om hun schrijven te verfijnen en te verbeteren.

Activiteit Deel 3: Peer Review en Reflectie (30 minuten)

 1. Peer Feedback: Leerlingen wisselen verhalen uit en geven elkaar constructieve feedback.
 2. Discussie: Reflecteer als klas op het proces en bespreek de sterke punten en uitdagingen van het schrijven met AI.

Evaluatie:

 • Feedback van leeftijdsgenoten en de docent op basis van creativiteit, schrijftechniek en originaliteit.
 • Zelfreflectie van de leerlingen op hun eigen schrijfproces en het gebruik van ChatGPT.

Nabeschouwing:

Een klassikale discussie over de rol van kunstmatige intelligentie in het creatieve proces en hoe dit gereedschap kan worden gebruikt om schrijfvaardigheden te ondersteunen en te verbeteren.