Doelgroep:

Studenten en onderzoekers in het vervolgonderwijs, over alle disciplines heen.

Leerdoelen:

 1. Studenten leren hoe ze AI kunnen inzetten voor geavanceerd academisch onderzoek.
 2. Studenten verfijnen hun vermogen om onderzoeksdata te verzamelen, analyseren en presenteren met behulp van AI.
 3. Studenten oefenen met het kritisch beoordelen van AI-aangedreven onderzoeksmethoden.

Benodigdheden:

 • Computers met internettoegang.
 • Toegang tot ChatGPT of een vergelijkbaar AI-platform.
 • Een selectie van onderzoeksopdrachten of papers waar studenten aan werken.
 • Digitale whiteboard of projectietool voor groepsbesprekingen.

Tijdsduur:

Een of meerdere sessies van 90 minuten, afhankelijk van de diepgang van het onderzoeksproject.

Instructies:

Voorbereiding (15 minuten)

 1. AI in Academisch Onderzoek: Presenteer een kort overzicht van hoe AI kan worden ingezet in het onderzoeksproces.
 2. Doelstellingen bepalen: Laat studenten de doelstellingen voor hun onderzoek formuleren en hoe ze hopen ChatGPT hierin te gebruiken.

Activiteit Deel 1: Onderzoeksvragen Formuleren (30 minuten)

 1. Workshop Onderzoeksvragen: Studenten formuleren onder begeleiding onderzoeksvragen die ze aan ChatGPT willen voorleggen.
 2. Interactie met ChatGPT: Studenten stellen hun vragen aan ChatGPT en verzamelen de verkregen informatie.

Activiteit Deel 2: Data Analyse en Synthese (30 minuten)

 1. Data Evaluatie: Studenten evalueren de data en informatie verzameld via ChatGPT op relevantie en betrouwbaarheid.
 2. Kennisintegratie: Studenten werken aan het integreren van de AI-gegenereerde informatie in hun onderzoeksopzet of paper.

Afsluiting (15 minuten)

 1. Presentatie en Feedback: Studenten presenteren hun bevindingen en reflecteren op de rol van ChatGPT in hun onderzoek.
 2. Kritische Discussie: Stimuleer een discussie over de ethische overwegingen en de toekomst van AI in academisch onderzoek.

Evaluatie:

 • Beoordeling van de geformuleerde onderzoeksvragen en de integratie van AI-gegenereerde informatie in het onderzoek.
 • Reflectie op het proces en de leerervaring in een afsluitende paper of presentatie.

Nabeschouwing:

Sluit af met een dialoog over hoe AI-technologieën zoals ChatGPT de toekomst van academisch onderzoek kunnen vormgeven en de vaardigheden die studenten moeten ontwikkelen om deze effectief in te zetten.