Doelgroep:

VO & Studenten in het MBO, alle studierichtingen.

Leerdoelen:

 1. Studenten leren samenwerken met AI om realistische werk- en projectscenario’s te simuleren.
 2. Studenten verbeteren hun probleemoplossend vermogen door gebruik te maken van AI als een informatiebron en ideeëngenerator.
 3. Studenten ontwikkelen digitale communicatievaardigheden door interactie met ChatGPT.

Benodigdheden:

 • Computers/laptops met internettoegang.
 • Toegang tot ChatGPT-platform.
 • Projector voor groepsdiscussies en presentaties.
 • Werkbladen voor projectplanning en feedback.

Tijdsduur:

Een project kan variëren van enkele dagen tot weken, afhankelijk van de omvang. Hieronder een sessie van 90 minuten als onderdeel van een groter project.

Instructies:

Voorbereiding (15 minuten)

 1. Uitleg Rol ChatGPT: Introduceer ChatGPT als een hulpmiddel dat kan assisteren bij projectwerk.
 2. Projecttoewijzing: Verdeel studenten in groepen en wijs een project toe met duidelijke doelstellingen.

Activiteit Deel 1: Projectplanning met ChatGPT (30 minuten)

 1. Brainstormen: Elke groep gebruikt ChatGPT om ideeën te genereren voor hun projectaanpak.
 2. Onderzoek: ChatGPT helpt met het vinden van bronnen, data en voorbeelden die relevant zijn voor het project.

Activiteit Deel 2: Uitvoering en Iteratie (30 minuten)

 1. Taakverdeling: Studenten bepalen met hulp van ChatGPT de rollen en taken binnen het project.
 2. Feedback: Gebruik ChatGPT om eerste versies van projectonderdelen te beoordelen en verbeteren.

Afsluiting (15 minuten)

 1. Groepsfeedback: Elke groep presenteert hun ervaringen met ChatGPT en hoe het hun project heeft beïnvloed.
 2. Discussie: Reflecteer op hoe AI de samenwerking en projectuitvoering kan beïnvloeden.

Evaluatie:

 • Studenten worden beoordeeld op hun actieve deelname en de kwaliteit van de projectplanning en uitvoering.
 • Reflectieverslagen waarin studenten de impact van ChatGPT op hun projectproces beschrijven.

Nabeschouwing:

Discussieer over de mogelijkheden en beperkingen van AI in het werkproces en hoe studenten deze technologieën kunnen toepassen in hun toekomstige beroepspraktijk.