Doelgroep:

Studenten uit verschillende disciplines in het MBO & hoger onderwijs.

Leerdoelen:

 1. Studenten begrijpen hoe AI kan worden ingezet om interdisciplinaire samenwerking te verbeteren.
 2. Studenten leren verschillende perspectieven te integreren in het probleemoplossingsproces.
 3. Studenten oefenen communicatie en samenwerking in een divers team.

Benodigdheden:

 • Computers of mobiele apparaten met toegang tot ChatGPT.
 • Ruimte voor kleine groepsdiscussies.
 • Materialen voor brainstormsessies (flip-over, stiften, post-it notities, etc.).

Tijdsduur:

120 tot 180 minuten.

Instructies:

Voorbereiding (20 minuten)

 1. Introductie tot Interdisciplinariteit en AI: Een korte lezing over het belang van interdisciplinaire benaderingen en de rol van AI in het bevorderen daarvan.
 2. Vorming van Interdisciplinaire Teams: Organiseer studenten in kleine groepen met diverse academische achtergronden.

Activiteit Deel 1: Definiëren van het Interdisciplinaire Vraagstuk (30 minuten)

 1. Selectie van Thema’s: Laat elke groep een complex probleem of een thema kiezen dat baat kan hebben bij een interdisciplinaire aanpak.
 2. Eerste Verkenning: Gebruik ChatGPT om basisinformatie en verschillende perspectieven over het gekozen thema te verzamelen.

Activiteit Deel 2: Ontwikkelen van een Geïntegreerde Aanpak (60 minuten)

 1. Brainstorm en Discussie: Studenten bediscussiëren de informatie en gebruiken hun diverse kennis om een geïntegreerd concept of oplossingsstrategie te ontwikkelen.
 2. ChatGPT als Hulpmiddel: Zet ChatGPT in voor aanvullende informatie, het stellen van kritische vragen, en het uitdagen van de groep om hun ideeën verder te ontwikkelen.

Activiteit Deel 3: Presentatie en Peer Review (30-60 minuten)

 1. Groepspresentaties: Elke groep presenteert hun interdisciplinaire oplossingsstrategie aan de andere teams.
 2. Peer Review: Studenten geven constructieve feedback met behulp van een gestructureerde peer review methode.

Evaluatie:

 • De kwaliteit van de interdisciplinaire samenwerking en de gepresenteerde oplossingsstrategieën.
 • Reflecties over het samenwerkingsproces en de bijdrage van ChatGPT.

Nabeschouwing:

Een discussie over de ervaring, met name over hoe technologische hulpmiddelen zoals ChatGPT de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking kunnen verbeteren en wat de implicaties daarvan kunnen zijn voor toekomstige academische en professionele praktijken.