Formatief evalueren vormt de kern van effectief leren door te focussen op voortdurende feedback en de groei gedurende het leerproces. In tegenstelling tot een summatieve beoordeling, die gericht is op eindresultaten, biedt formatieve evaluatie inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van leerlingen.

De toegevoegde waarde van formatief evalueren is tweeledig. Allereerst stelt het leraren in staat om direct te reageren op individuele leerbehoeften, waardoor gepersonaliseerd onderwijs mogelijk wordt. Door voortdurend te monitoren en aan te passen, kunnen docenten effectief inspelen op specifieke uitdagingen en successen van elke leerling.

Daarnaast stimuleert formatieve evaluatie actief leren en betrokkenheid van studenten. Leerlingen worden actieve deelnemers van hun leerproces, ontvangen regelmatig feedback en werken gericht aan zowel sterke punten als verbeterpunten. Dit proces bevordert een positieve leercultuur waarin fouten als leermomenten worden beschouwd, en het motiveert leerlingen om voortdurend te streven naar vooruitgang.

In Microsoft Forms is een nieuwe functie ontwikkeld waarbij je formatieve toetsen kunt klaarzetten: de Oefenmodus! Hoe dit werkt? Bekijk de video!