Doelgroep:

MBO-studenten van alle opleidingsniveaus, VO, HBO

Leerdoelen:

 1. Studenten leren hoe ze AI (specifiek ChatGPT) kunnen gebruiken als een hulpmiddel voor leren en onderzoek.
 2. Studenten ontwikkelen kritisch denkvermogen door de interactie met en evaluatie van AI-gegenereerde informatie.
 3. Studenten vergroten hun digitale vaardigheden en begrip van kunstmatige intelligentie.

Benodigdheden:

 • Computers of tablets met internettoegang voor elke student of groep.
 • Een scherm/projector voor demonstraties.
 • Toegang tot de ChatGPT-interface of soortgelijke AI-chatbot.

Tijdsduur:

60 minuten (aanpasbaar aan de lesduur).

Instructies:

Voorbereiding (10 minuten)

 1. Introductie van AI en ChatGPT: Begin met een korte presentatie over wat AI is en hoe ChatGPT werkt. Leg uit wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.
 2. Doelstelling: Leg uit hoe ChatGPT ingezet kan worden als een educatieve tool.

Activiteit Deel 1: Interactie met ChatGPT (20 minuten)

 1. Eerste Verkenning: Laat de studenten basisvragen stellen aan ChatGPT om vertrouwd te raken met de interface.
 2. Gericht Onderzoek: Studenten gebruiken ChatGPT om vragen te stellen die betrekking hebben op hun studieonderwerp of project.

Activiteit Deel 2: Kritische Analyse (20 minuten)

 1. Evaluatie: Bespreek als klas de antwoorden van ChatGPT. Zijn deze correct en betrouwbaar?
 2. Kritisch Denken: Laat de studenten de bronnen en informatie die door ChatGPT zijn geleverd kritisch evalueren.

Afsluiting (10 minuten)

 1. Reflectie: Studenten delen hun bevindingen en reflecteren op het gebruik van AI als een leerhulpmiddel.
 2. Discussie: Voer een klassikale discussie over de ethiek en toekomst van AI in het onderwijs.

Evaluatie:

 • Studenten leveren een kort verslag in waarin ze reflecteren op hun ervaring met ChatGPT en de validiteit van de informatie.
 • De docent evalueert de participatie tijdens de discussies en de kwaliteit van de kritische analyse.

Nabeschouwing:

Sluit af met een discussie over hoe technologieën zoals ChatGPT een aanvulling kunnen zijn op traditionele onderwijsmethoden en hoe studenten deze technologie verantwoord kunnen gebruiken.