Doel: Leerlingen helpen bij het evalueren van hun begrip en het verstevigen van hun kennis aan het einde van een les of een leseenheid.

Benodigdheden: Computers/tablets met internettoegang, digibord (optioneel).

Stappen:

  1. Groepsindeling: Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen.
  2. Vraagontwikkeling: Elke groep bedenkt twee vragen over de lesstof: één die zich richt op kernkennis en één die dieper ingaat op het toepassen of kritisch analyseren van die kennis.
  3. Interactie met ChatGPT: Groepen stellen hun vragen aan ChatGPT. Moedig ze aan om de antwoorden te beoordelen op nauwkeurigheid, volledigheid en diepgang.
  4. Groepsdiscussie: Elke groep bespreekt de antwoorden van ChatGPT, reflecteert op wat ze hebben geleerd, en identificeert eventuele gebieden die onduidelijk blijven of verdere verkenning vereisen.
  5. Klassenbrede Reflectie: Groepen delen hun bevindingen met de klas. Dit kan leiden tot een klassikale discussie waarbij onduidelijkheden worden opgehelderd, aanvullende informatie wordt gedeeld, en de lesstof wordt versterkt.
  6. Feedback naar ChatGPT: Als een extra stap, kunnen leerlingen feedback geven op de antwoorden van ChatGPT, wat hen helpt kritisch na te denken over de betrouwbaarheid van informatiebronnen en de limieten van AI in het onderwijs.