Doelgroep: VMBO, MBO-studenten (niveau 3 en 4), HBO

Vakgebied: Multidisciplinair (kan aangepast worden voor vakken als Nederlands, IT, Marketing, Zorg, etc.)

Leerdoelen:

 1. Verbeteren van digitale vaardigheden en mediawijsheid.
 2. Stimuleren van kritisch denken en analytisch redeneren.
 3. Bevorderen van creatieve probleemoplossing en innovatief denken.
 4. Verbeteren van communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).

Benodigdheden:

 • Computer/laptop/tablet met internetverbinding voor elke student of groep.
 • Beamer of smartboard voor klassikale instructies en discussies.
 • Toegang tot ChatGPT.

Tijdsduur: 90 minuten (kan aangepast worden)

Instructies:

 1. Inleiding (15 minuten)
  • De docent introduceert ChatGPT, legt uit wat het is en demonstreert enkele basisfunctionaliteiten.
  • Bespreek met de klas de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van AI zoals ChatGPT.
 2. Groepsvorming (5 minuten)
  • Verdeel de klas in kleine groepen van 3-4 studenten.
 3. Scenario-ontwikkeling (20 minuten)
  • Elke groep krijgt de opdracht om een scenario te ontwikkelen binnen het kader van hun vakgebied. Voorbeeld: IT-studenten kunnen een scenario maken over cybersecurity, zorgstudenten over patiëntenzorg, etc.
  • De scenario’s moeten een specifiek probleem of situatie beschrijven waar een oplossing voor gezocht moet worden.
 4. ChatGPT Interactie (20 minuten)
  • Groepen gebruiken ChatGPT om vragen te stellen, informatie te zoeken of suggesties te krijgen over hun scenario.
  • Studenten moeten ten minste drie verschillende manieren proberen om het probleem aan te pakken met behulp van de AI. c. Studenten documenteren de antwoorden van ChatGPT en formuleren kritische vragen over de kwaliteit en bruikbaarheid van de verkregen informatie.
 5. Analyse en Discussie (15 minuten)
  • Elke groep bespreekt de ontvangen antwoorden en bepaalt de bruikbaarheid en realiteitszin ervan.
  • Studenten bereiden een korte presentatie voor waarin ze hun scenario, de gebruikte aanpak met ChatGPT en hun bevindingen delen.
 6. Presentaties (10 minuten)
  • Elk groepje presenteert hun bevindingen aan de klas.
  • Na elke presentatie is er een korte Q&A, waarbij de rest van de klas vragen kan stellen of suggesties kan doen.
 7. Reflectie (5 minuten)
  • Na alle presentaties reflecteert de klas gezamenlijk over de ervaring.
  • De docent stelt vragen zoals: “Hoe kan AI bijdragen aan probleemoplossing in jouw vakgebied?” en “Wat zijn de beperkingen van het gebruik van AI zoals ChatGPT?”
 8. Afsluiting (5 minuten)
  • De docent vat de belangrijkste leerpunten samen en geeft eventueel huiswerk of vervolgopdrachten.

Evaluatie:

De studenten worden beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de groepsdiscussie, de creativiteit van hun scenario, de diepgang van de analyse van ChatGPT’s antwoorden, en de kwaliteit van hun presentatie en reflectie.

Deze werkvorm moedigt studenten aan om actief met AI-technologie te werken, terwijl ze ook hun eigen vakgebied verkennen en de praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie in overweging nemen. Het bevordert ook samenwerking en communicatie binnen de groepen.