Doelgroep:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs (bovenbouw), MBO & HBO

Leerdoelen:

 1. Leerlingen begrijpen de principes van scenario-bouw en toekomstplanning.
 2. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden in creatief en kritisch denken.
 3. Leerlingen verkennen de impact van technologie op de toekomst.

Benodigdheden:

 • Toegang tot computers of tablets met internetverbinding en ChatGPT.
 • Werkbladen voor scenario-bouw.
 • Ruimte voor groepswerk en presentaties.

Tijdsduur:

90 tot 120 minuten.

Instructies:

Voorbereiding (15 minuten)

 1. Introductie tot Scenario-Bouw: Korte uitleg over wat scenario-bouw is en hoe het kan helpen bij het voorbereiden op de toekomst.
 2. Kennismaking met ChatGPT: Instructies over hoe ChatGPT kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor scenario-bouw.

Activiteit Deel 1: Scenario’s Ontwikkelen (30 minuten)

 1. Brainstorm in Groepen: Leerlingen werken in kleine groepen om verschillende toekomstscenario’s te bedenken op gebieden zoals technologie, milieu, onderwijs, en maatschappij.
 2. Inzet van ChatGPT: Leerlingen gebruiken ChatGPT om ideeën te genereren en informatie te verzamelen over mogelijke toekomstige trends.

Activiteit Deel 2: Scenario’s Uitwerken (30 minuten)

 1. Verdieping: Leerlingen verdiepen hun scenario’s door vragen te stellen aan ChatGPT die helpen bij het verfijnen en uitdiepen van hun scenario’s.
 2. Visualisatie: Leerlingen visualiseren hun scenario’s door middel van tekeningen, mindmaps of storyboards.

Activiteit Deel 3: Presentatie en Reflectie (15-30 minuten)

 1. Groepspresentaties: Elke groep presenteert hun scenario aan de klas.
 2. Kritische Vragen: Medeleerlingen en docenten stellen vragen om de scenario’s kritisch te bekijken en de aannames die erin gemaakt worden te onderzoeken.

Evaluatie:

 • Beoordeling op basis van originaliteit, samenhang en diepgang van de scenario’s.
 • Reflectie op het proces en de bruikbaarheid van ChatGPT in het vormgeven van de scenario’s.

Nabeschouwing:

Een groepsdiscussie over de geleerde lessen, hoe leerlingen toekomstige technologieën zien en hoe zij zichzelf zien als onderdeel van die toekomst.