Doel: Leerlingen stimuleren om voorkennis te herinneren en te delen, en hen voorbereiden op nieuwe leerstof.

Benodigdheden:

 • Computers/tablets met internetverbinding.
 • Toegang tot een ChatGPT-platform.

Stappen:

 1. Voorbereiding:
  • De docent kiest een onderwerp gerelateerd aan de nieuwe leerstof.
  • Formuleer enkele kernvragen die ChatGPT zal stellen om voorkennis te activeren.
 2. Introductie:
  • Introduceer ChatGPT aan de klas als een ‘virtuele expert’ die vragen zal stellen over het onderwerp.
  • Leg uit dat het doel is om te zien wat de klas al weet en om hen aan het denken te zetten.
 3. Interactie met ChatGPT:
  • Leerlingen werken individueel of in kleine groepjes.
  • Ze loggen in op ChatGPT en beginnen het gesprek met de vooraf bepaalde kernvragen.
  • Leerlingen delen hun ideeën en voorkennis met ChatGPT, die verdiepende vragen kan stellen om het denkproces verder te stimuleren.
 4. Groepsdiscussie:
  • Na de ChatGPT-sessie komen leerlingen weer samen.
  • Elke groep deelt interessante inzichten of nieuwe vragen die naar voren zijn gekomen.
 5. Reflectie:
  • De docent faciliteert een reflectiesessie, waarin de koppeling wordt gemaakt tussen de voorkennis van de leerlingen en de nieuwe leerstof.

Prompt voor Kernvragen:

“Stel je voor dat je deelneemt aan een spannende ontdekkingstocht in het onderwerp [onderwerp invullen]. Voordat we onze reis beginnen, wil ik graag weten wat jullie al kennen en begrijpen over dit gebied. Denk eens na over de volgende vragen:

 1. Wat weet je al over [onderwerp invullen]?
 2. Kun je een ervaring of situatie delen waarbij [onderwerp gerelateerd concept] een rol speelde?
 3. Zijn er specifieke vragen of onderdelen van [onderwerp invullen] die je fascinerend vindt of meer over wilt weten?
 4. Hoe denk je dat [onderwerp invullen] van invloed is op ons dagelijks leven of de wereld om ons heen?

Neem de tijd om over deze vragen na te denken en deel je gedachten en ideeën. Je antwoorden zullen ons helpen om onze ontdekkingstocht zo relevant en boeiend mogelijk te maken.”

Deze prompt is bedoeld om leerlingen aan te moedigen om hun voorkennis te delen en te verbinden met nieuwe informatie, en om een dialoog op gang te brengen die het leren verdiept en verrijkt.

Integratie in de Lesfase

Deze werkvorm sluit aan bij de lesfase van het activeren van voorkennis. Door de interactie met een ‘virtuele expert’ worden leerlingen aangemoedigd om na te denken over wat ze al weten en dit te verbinden met nieuwe concepten. Het dient als een brug tussen bekende en onbekende informatie, wat de effectiviteit van het leerproces vergroot.

Energizer: ChatGPT Raadspel

Als energizer kan een kort raadspel met ChatGPT worden ingezet. Leerlingen bedenken een concept of term gerelateerd aan de lesstof en ChatGPT stelt vragen om te raden wat het is. Dit zorgt voor een luchtige, interactieve break die tegelijkertijd het denkproces activeert.