Doelgroep:

PO, Leerlingen van het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw) & MBO

Leerdoelen:

 1. Leerlingen leren over mondiale problemen en hoe deze meerdere landen en culturen beïnvloeden.
 2. Leerlingen ontwikkelen empathie door zich in te leven in verschillende perspectieven en culturen.
 3. Leerlingen verbeteren hun digitale communicatievaardigheden door het gebruik van AI.

Benodigdheden:

 • Toegang tot computers, tablets of smartphones met internetverbinding en ChatGPT.
 • Beschrijvingen van de rollen en achtergrondinformatie over de problemen.
 • Werkbladen of online documenten voor het verzamelen van ideeën en notities.

Tijdsduur:

90 tot 120 minuten.

Instructies:

Voorbereiding (20 minuten)

 1. Introductie tot Mondiale Uitdagingen: Een korte presentatie over de huidige globale problemen die van invloed zijn op verschillende landen en gemeenschappen.
 2. Uitleg van het Rollenspel: Verdeel de klas in kleine groepen en wijs elke groep een specifieke rol toe die ze moeten spelen (bijvoorbeeld de leider van een land, een activist, een CEO van een multinational).

Activiteit Deel 1: Rollen en Scenario’s Verkennen (30 minuten)

 1. Onderzoek: Leerlingen gebruiken ChatGPT om informatie te verzamelen die relevant is voor hun rol en het mondiale probleem.
 2. Strategieën Ontwikkelen: Leerlingen bedenken mogelijke strategieën of oplossingen voor het probleem vanuit het perspectief van hun rol.

Activiteit Deel 2: Mondiaal Overleg (30 minuten)

 1. Dialoog Aangaan: Groepen wisselen informatie uit en discussiëren over de problemen met behulp van ChatGPT als communicatiemiddel en informatiebron.
 2. Samenwerking Stimuleren: Moedig groepen aan om gezamenlijke oplossingen te vinden en consensus te bereiken over bepaalde actiepunten.

Activiteit Deel 3: Reflectie en Presentatie (20-30 minuten)

 1. Groepspresentaties: Elke groep presenteert hun bevindingen en de overeengekomen oplossingen aan de klas.
 2. Reflectie: Discussieer over de verschillende benaderingen en hoe de leerlingen tot hun conclusies zijn gekomen.

Evaluatie:

 • Beoordeling van de deelname aan het rollenspel en de kwaliteit van de argumentatie.
 • Reflectie op het leren inleven in andere perspectieven.

Nabeschouwing:

Reflecteer als klas op de ervaring van het werken met ChatGPT en bespreek hoe technologie kan helpen bij het overbruggen van culturele en geografische afstanden.